โปรโมชั่นดาวน์ต่ำ10%-ไม่ค้ำ-พ่อค้าแม่ค้า-พนักงานบริษัท-เจ้าของกิจการ

โปรโมชั่นดาวน์ต่ำ10%-ไม่ค้ำ-พ่อค้าแม่ค้า-พนักงานบริษัท-เจ้าของกิจการ